FAQ Audi A4 Avant
Audi A4 Avant
Audi A4 Avant
THB 3,249,000

Hatchback|Compact Executive

 • รูปแบบรถของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกเบรกและล้อของAudi A4 Avantหน่อย.

  กมล สุพิศ

  เบรกและล้อ ของ Audi A4 Avant มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ประเภทยางรถยนต์ของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  Kittisak Srikham

  มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกุญแจนิรภัยของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  kedkor

  มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • สัญญาณกะระยะถอยหลังของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  ณาตาชา อิอิ

  มีสัญญาณกะระยะถอยหลังและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบ Auto Brake HoldของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  disornr

  มีระบบ Auto Brake Holdและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ฝาครอบล้อของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  กฤตกร มานะดี

  มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ล้ออัลลอยของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ความจุห้องสัมภาระท้ายของAudi A4 Avantมีอะไรบ้าง

  กฤตกร มานะดี

  มีความจุห้องสัมภาระท้ายและรุ่นย่อยของAudi A4 Avant ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร Audi A4 Avant

ดูเพิ่มเติม