FAQ Audi A7 Sportback
Audi A7 Sportback
Audi A7 Sportback
THB 4,399,000 - 5,399,000

Hatchback | Executive

 • กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  Ja Kamonchanok

  มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • จำนวนประตูของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  ไทด์ ราชรี

  มีจำนวนประตูและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • คานเหล็กด้านข้างรถของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  ชินณพัฒน์

  มีคานเหล็กด้านข้างรถและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ปริมาตรกระบอกสูบของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  Kittisak Srikham

  มีปริมาตรกระบอกสูบและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ราคา SRP(Bangkok)ของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

  มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ยี่ห้อของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มียี่ห้อและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกระบบส่งกำลังของAudi A7 Sportbackหน่อย.

  Chatchai Srikham

  ระบบส่งกำลัง ของ Audi A7 Sportback มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • On SaleของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  lina_love_peace

  มีOn Saleและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกภายนอกของAudi A7 Sportbackหน่อย.

  อ้อม เผ่าทอง

  ภายนอก ของ Audi A7 Sportback มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ปีที่เปิดตัวของAudi A7 Sportbackมีอะไรบ้าง

  ชินณพัฒน์

  มีปีที่เปิดตัวและรุ่นย่อยของAudi A7 Sportback ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร Audi A7 Sportback

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%