FAQ Audi TT Roadster
Audi TT Roadster
Audi TT Roadster
THB 3,600,000 - 3,699,000

Convertible|Sports Car

 • ระบบล็อคประตูรถของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีระบบล็อคประตูรถและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกันสะเทือนด้านหลังของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีระบบกันสะเทือนด้านหลังและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ช่องปรับอากาศตอนหลังของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกภายนอกของAudi TT Roadsterหน่อย.

  Thawatchai Audy

  ภายนอก ของ Audi TT Roadster มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)ของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  เมธาสิทธิ์

  มีแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)และรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบสัญญานกันขโมยของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  Kittisak Srikham

  มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  ปรัช สุวรรณ

  มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เซ็นทรัลล็อคของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  คน เคียงข้าง

  มีเซ็นทรัลล็อคและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกเบรกและล้อของAudi TT Roadsterหน่อย.

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  เบรกและล้อ ของ Audi TT Roadster มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกระจายแรงเบรกของAudi TT Roadsterมีอะไรบ้าง

  Ratchaburi

  มีระบบกระจายแรงเบรกและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร Audi TT Roadster

ดูเพิ่มเติม