FAQ Bentley Bentayga
Bentley Bentayga
Bentley Bentayga
THB รอคอนเฟิม

SUV | Executive

 • ระบบสัญญาณกันขโมยของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีระบบสัญญาณกันขโมยและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

  มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ที่พักแขนคอนโซลกลางของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  Kaewhom

  มีที่พักแขนคอนโซลกลางและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  กฤตกร มานะดี

  มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  มีระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  อ้อม เผ่าทอง

  มีระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  Pongpanot Changsan

  มีระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย BluetoothของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  ชินณพัฒน์

  มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของBentley Bentaygaมีอะไรบ้าง

  ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

  มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของBentley Bentayga ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%