FAQ Bentley Continental-GT
Bentley Continental-GT
Bentley Continental-GT
THB รอคอนเฟิม

Coupe | Sports Car

 • กระจกกรองแสงของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

  มีกระจกกรองแสงและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • กระจกไฟฟ้าด้านหน้าของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

  มีกระจกไฟฟ้าด้านหน้าและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  พรพรพร

  มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  kedkor

  มีระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  disornr

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เครื่องเล่น CDของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  Ja Kamonchanok

  มีเครื่องเล่น CDและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท AppleของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  Tagg Kittisak

  มีแอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Appleและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • มาตรวัดความเร็วรอบของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  อ้อม เผ่าทอง

  มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อมของBentley Continental-GTมีอะไรบ้าง

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  มีระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อมและรุ่นย่อยของBentley Continental-GT ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%