THB 4,359,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 BMW 6 Series Gran Turismo 2.0 630i M Sport ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW 6 Series Gran Turismo

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   258

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

FAQ 2020 BMW 6 Series Gran Turismo 2.0 630i M Sport

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 BMW 6 Series Gran Turismo 2.0 630i M Sport

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS