BMW 8 Series Convertible

ข่าวรถยนต์ BMW 8 Series Convertible ในไทย

  • BMW จะยุติการทำตลาดซีรี่ส์ 4 และ 8 และยุบรวมเป็นซีรี่ส์ 6 ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

    BMW (บีเอ็มดับเบิลยู) ซีรี่ส์ 4 และซีรี่ส์ 8 ทั้งตัวถังสองประตูคูเป้และเปิดประทุนจะไม่มีเจเนอเรชั่นถัดไป เพราะจะถูกรวมกันกลายเป็นซีรี่ส์ 6 เริ่มตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป อาจไปในทิศทางเดียวกับคู่แข่ง ความต้องการของรถตัวถังคูเป้และเปิดประทุนเริ่มน้อยลงทุกที เพราะผู้คนต่างหลีกหนีที่จะซื้อรถที่มีการใช้งานที่จำกัด ตัวอย่างเช่น Mercedes-Benz นอกจากยุติการผลิต S-Class ทั้งตัวถังคูเป้และเปิดประทุนแล้ว ยังรวมไปถึง AMG GT Roadster หรือกระทั่ง SLC-Class นอกจากนี้ยังเป็นที่เลื่องลือกันว่า C-Class และ E-Class

    SalinSalin

    Feb 2, 2022

ดูเพิ่มเติม