FAQ BMW I3S
BMW I3S
BMW I3S
THB 3,700,000

Hatchback | Hybrid and EV

 • เครื่องเล่น CDของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  พรพรพร

  มีเครื่องเล่น CDและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย BluetoothของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  Kaewhom

  มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DINของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  Kaewhom

  มีระบบเครื่องเสียงแบบ 2DINและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

  มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เสาอากาศกำลังไฟของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  ไทด์ ราชรี

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบนำทางของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  สุรสิงห์ มีสกุล

  มีระบบนำทางและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ลำโพงด้านหลังของBMW I3Sมีอะไรบ้าง

  ณาตาชา อิอิ

  มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของBMW I3S ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW I3S

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%