FAQ BMW I8 Roadster
BMW I8 Roadster
BMW I8 Roadster
THB 12,959,000

Convertible | Sports Car

 • ล้ออัลลอยของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ปริมาตรกระบอกสูบของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Ning Neverdie

  มีปริมาตรกระบอกสูบและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ประเภทไฟหน้าของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  กฤตกร มานะดี

  มีประเภทไฟหน้าและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • พวงมาลัยไฟฟ้าของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ลูกชาย คนเล็ก

  มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ราวหลังคาของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Ning Neverdie

  มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบสัญญานกันขโมยของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Fifa-girl

  มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบ Auto Brake HoldของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

  มีระบบ Auto Brake Holdและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ประเภทพวงมาลัยของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  กินเที่ยวทะลุโลก

  มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ที่วางแก้วน้ำด้านหน้าของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  มานพ ดอนบุญไทย

  มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของBMW I8 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Tee Rayong

  มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของBMW I8 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW I8 Roadster

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%