THB 6,259,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 BMW M2 Coupe 3.0 Competition ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW M2 Coupe

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Coupe

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2979

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   410

  • จำนวนที่นั่ง:

   4

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา BMW M2 Coupe

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 BMW M2 Coupe 3.0 Competition

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 BMW M2 Coupe 3.0 Competition

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS