FAQ BMW X1
BMW X1
BMW X1
THB 1,969,000 - 2,529,000

SUV|C-Segment

 • เบาะนั่งปรับระดับได้ของBMW X1มีอะไรบ้าง

  ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

  มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เบาะผ้าของBMW X1มีอะไรบ้าง

  อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

  มีเบาะผ้าและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ยี่ห้อของBMW X1มีอะไรบ้าง

  อ้อม เผ่าทอง

  มียี่ห้อและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ความยาวของBMW X1มีอะไรบ้าง

  Ja Kamonchanok

  มีความยาวและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบรถของBMW X1มีอะไรบ้าง

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกภายนอกของBMW X1หน่อย.

  พรพรพร

  ภายนอก ของ BMW X1 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • คานเหล็กด้านหน้ารถของBMW X1มีอะไรบ้าง

  พรพรพร

  มีคานเหล็กด้านหน้ารถและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ความเร็วสูงสุดของBMW X1มีอะไรบ้าง

  bankyproud

  มีความเร็วสูงสุดและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เครื่องยนต์ของBMW X1มีอะไรบ้าง

  Ratchaburi

  มีเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกภาพรวมของBMW X1หน่อย.

  Kittisak Srikham

  ภาพรวม ของ BMW X1 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X1

ดูเพิ่มเติม