THB 1,969,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW X1

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1499

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   140

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 BMW X1 1.5 sDrive18i (Iconic)

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 BMW X1 1.5 sDrive18i (Iconic) FAQ

 • ระบบขับเคลื่อนของBMW X1มีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีระบบขับเคลื่อนและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic)
   ระบบขับเคลื่อนใชFWDFWD
 • ราคา SRP(Bangkok)ของBMW X1มีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic)
   ราคา SRP(Bangkok)232900025290001969000
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของBMW X1มีอะไรบ้าง

  • กินเที่ยวทะลุโลก

   กินเที่ยวทะลุโลก

   มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic)
   ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใชใช่ใช่

Up to 20% higher than average trade-in price

2020 BMW X1 1.5 sDrive18i (Iconic)

Upgrade

Add your car

Service powered by

รถยอดนิยม

VS