FAQ BMW X3
BMW X3
BMW X3
THB 3,329,000 - 3,629,000

SUV | Compact Executive

 • ที่พักแขนคอนโซลกลางของBMW X3มีอะไรบ้าง

  Ning Neverdie

  มีที่พักแขนคอนโซลกลางและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DINของBMW X3มีอะไรบ้าง

  อ้อม เผ่าทอง

  มีระบบเครื่องเสียงแบบ 2DINและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปของBMW X3มีอะไรบ้าง

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เสาอากาศกำลังไฟของBMW X3มีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ของBMW X3มีอะไรบ้าง

  ฟอง_พิชญา

  มีเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้และรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังของBMW X3มีอะไรบ้าง

  disornr

  มีที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • พวงมาลัยไฟฟ้าของBMW X3มีอะไรบ้าง

  ไทด์ ราชรี

  มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • มาตรวัดความเร็วรอบของBMW X3มีอะไรบ้าง

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เบาะนั่งปรับไฟฟ้าของBMW X3มีอะไรบ้าง

  อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

  มีเบาะนั่งปรับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของBMW X3มีอะไรบ้าง

  ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

  มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของBMW X3 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X3

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%