FAQ BMW X4
BMW X4
BMW X4
THB 3,969,000

SUV | Compact Executive

 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของBMW X4มีอะไรบ้าง

  ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

  มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ถุงลมฝั่งคนขับของBMW X4มีอะไรบ้าง

  ณาตาชา อิอิ

  มีถุงลมฝั่งคนขับและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ซันรูฟของBMW X4มีอะไรบ้าง

  ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

  มีซันรูฟและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบนำทางของBMW X4มีอะไรบ้าง

  Kittisak Srikham

  มีระบบนำทางและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปของBMW X4มีอะไรบ้าง

  ปรัช สุวรรณ

  มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของBMW X4มีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกุญแจนิรภัยของBMW X4มีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบช่วยจอดอัจฉริยะของBMW X4มีอะไรบ้าง

  กมล สุพิศ

  มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยของBMW X4มีอะไรบ้าง

  ไทด์ ราชรี

  มีเสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • คิ้วบันไดของBMW X4มีอะไรบ้าง

  Phachara

  มีคิ้วบันไดและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X4

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%