FAQ BMW X4
BMW X4
BMW X4
THB 3,969,000

SUV | Compact Executive

 • บอกระบบช่วยของBMW X4หน่อย.

  กินเที่ยวทะลุโลก

  ระบบช่วย ของ BMW X4 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเบรกด้านหลังของBMW X4มีอะไรบ้าง

  Tee Rayong

  มีระบบเบรกด้านหลังและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ปีที่เปิดตัวของBMW X4มีอะไรบ้าง

  คิดดีมีสูข

  มีปีที่เปิดตัวและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • จำนวนที่นั่งของBMW X4มีอะไรบ้าง

  ลูกชาย คนเล็ก

  มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ราคา SRP(Bangkok)ของBMW X4มีอะไรบ้าง

  อ้อม เผ่าทอง

  มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกเบรกและล้อของBMW X4หน่อย.

  disornr

  เบรกและล้อ ของ BMW X4 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • รุ่นของBMW X4มีอะไรบ้าง

  Tee Rayong

  มีรุ่นและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกภาพรวมของBMW X4หน่อย.

  Kaewhom

  ภาพรวม ของ BMW X4 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ขนาดล้อของBMW X4มีอะไรบ้าง

  คิดดีมีสูข

  มีขนาดล้อและรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)ของBMW X4มีอะไรบ้าง

  Ja Kamonchanok

  มีความจุถังน้ำมัน (ลิตร)และรุ่นย่อยของBMW X4 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X4

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%