FAQ BMW X5
BMW X5
BMW X5
THB 4,459,000 - 4,959,000

SUV | Executive

 • ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Ja Kamonchanok

  มีประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ถุงลมฝั่งคนนั่งของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Kittisak Srikham

  มีถุงลมฝั่งคนนั่งและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบ Auto Brake HoldของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Ning Neverdie

  มีระบบ Auto Brake Holdและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ประเภทยางรถยนต์ของBMW X5มีอะไรบ้าง

  เมธาสิทธิ์

  มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ประเภทพวงมาลัยของBMW X5มีอะไรบ้าง

  กฤตกร มานะดี

  มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกราคาของBMW X5หน่อย.

  Thawatchai Audy

  ราคา ของ BMW X5 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ความจุห้องสัมภาระท้ายของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Phachara

  มีความจุห้องสัมภาระท้ายและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกระจายแรงเบรกของBMW X5มีอะไรบ้าง

  คน เคียงข้าง

  มีระบบกระจายแรงเบรกและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ราคา SRP(Bangkok)ของBMW X5มีอะไรบ้าง

  ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

  มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถของBMW X5มีอะไรบ้าง

  Pongpanot Changsan

  มีระบบป้องกันการลื่นไถลของรถและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X5

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%