FAQ BMW X7
BMW X7
BMW X7
THB 5,999,000 - 8,959,000

SUV | Luxury

 • แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าของBMW X7มีอะไรบ้าง

  กินเที่ยวทะลุโลก

  มีแผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางของBMW X7มีอะไรบ้าง

  อ้อม เผ่าทอง

  มีระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบล็อคประตูรถของBMW X7มีอะไรบ้าง

  ไทด์ ราชรี

  มีระบบล็อคประตูรถและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งของBMW X7มีอะไรบ้าง

  Ning Neverdie

  มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของBMW X7มีอะไรบ้าง

  kedkor

  มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติของBMW X7มีอะไรบ้าง

  มีให้เธอเสมอ

  มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของBMW X7มีอะไรบ้าง

  เมธาสิทธิ์

  มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกภาพรวมของBMW X7หน่อย.

  อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

  ภาพรวม ของ BMW X7 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)ของBMW X7มีอะไรบ้าง

  Keawjai Chaihong

  มีความจุถังน้ำมัน (ลิตร)และรุ่นย่อยของBMW X7 ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกระบบช่วยของBMW X7หน่อย.

  มีให้เธอเสมอ

  ระบบช่วย ของ BMW X7 มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร BMW X7

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%