FAQ BMW Z4 Roadster
BMW Z4 Roadster
BMW Z4 Roadster
THB 3,969,000 - 4,969,000

Convertible | Sports Car

 • บอกเครื่องยนต์ไฟฟ้าของBMW Z4 Roadsterหน่อย.

  Tagg Kittisak

  เครื่องยนต์ไฟฟ้า ของ BMW Z4 Roadster มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • ความเร็วสูงสุดของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Ratchaburi

  มีความเร็วสูงสุดและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบล็อคประตูรถของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Tagg Kittisak

  มีระบบล็อคประตูรถและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • รูปแบบเกียร์ของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Virat Wongsawai

  มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ระบบเบรกด้านหน้าของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  ณาตาชา อิอิ

  มีระบบเบรกด้านหน้าและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกภายในของBMW Z4 Roadsterหน่อย.

  กมล สุพิศ

  ภายใน ของ BMW Z4 Roadster มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกความปลอดภัยของBMW Z4 Roadsterหน่อย.

  ชินณพัฒน์

  ความปลอดภัย ของ BMW Z4 Roadster มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • บอกเบรกและล้อของBMW Z4 Roadsterหน่อย.

  กมล สุพิศ

  เบรกและล้อ ของ BMW Z4 Roadster มีดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 • จำนวนประตูของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  Thawatchai Audy

  มีจำนวนประตูและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

 • ความยาวของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

  มีความยาวและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพAutoFun

การจัดเก็บข้อมูลสูงถึง50%