THB 4,969,000รอคอนเฟิร์ม

ราคา 2020 BMW Z4 Roadster 3.0 M40i ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW Z4 Roadster

  • เกรด:

   Sports Car

  • รูปแบบรถ:

   Convertible

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   340

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 BMW Z4 Roadster 3.0 M40i

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 BMW Z4 Roadster 3.0 M40i

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS