THB 4,969,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW Z4 Roadster

  • เกรด:

   Sports Car

  • รูปแบบรถ:

   Convertible

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   340

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 BMW Z4 Roadster 3.0 M40i

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 BMW Z4 Roadster 3.0 M40i FAQ

 • ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  • Kittisak Srikham

   Kittisak Srikham

   มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 BMW Z4 Roadster sDrive30i M Sport2020 3.0 BMW Z4 Roadster M40i
   ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งใช่ใช่
 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 BMW Z4 Roadster sDrive30i M Sport2020 3.0 BMW Z4 Roadster M40i
   กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่
 • ระบบกระจายแรงเบรกของBMW Z4 Roadsterมีอะไรบ้าง

  • มานพ ดอนบุญไทย

   มานพ ดอนบุญไทย

   มีระบบกระจายแรงเบรกและรุ่นย่อยของBMW Z4 Roadster ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 BMW Z4 Roadster sDrive30i M Sport2020 3.0 BMW Z4 Roadster M40i
   ระบบกระจายแรงเบรกใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 BMW Z4 Roadster 3.0 M40i

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS