อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Honda Mobilio อยู่ที่ 6.1L/100km (ประหยัดน้ำมันมากที่สุด) และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงสุดคือ 6.1L/100km.

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel consumption) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใช้สำหรับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. (L/100km)

Here are the fuel consumption for Honda Mobilio cars, according to Honda official:
The fuel consumption of 2020 Honda Mobilio 1.5 S is 6.1 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Honda Mobilio 1.5 V is 6.1 litre per 100 kilometers.
The fuel consumption of 2020 Honda Mobilio 1.5 RS is 6.1 litre per 100 kilometers.

อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel economy) เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการพิจารณาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมาตร​วัดจากรถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใดในการใช้เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่กำหนด เช่น กม. / ลิตร (KM/L) หรือ ไมล์ / แกลลอน (MPG)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคนิคพลังงานและขนาดของรถเป็นหลัก ยังมีปัจจัยอื่นๆ มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน​เชื้อเพลิง ได้แก่ :
1. สภาพถนน การจราจร และ สภาพอากาศ
2. สไตล์การขับขี่
3. ความเร็วรถ และ ของบรรทุก

สูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิง มีหน่วยการวัดเป็น ลิตร / 100 กม. ซึ่งเป็นวิธีการวัดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากที่สุด

(ปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้ว(ลิตร) × 100) ÷ ระยะการเดินทาง (กม. ) = ลิตร / 100 กม.

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับรู้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือนของ Honda Mobilio ได้ง่าย ๆโดยใช้โปรแกรมคำนวณค่าน้ำมันของเรา

ซ่อน

อัตราสิ้นเปลือง
รุ่นย่อย Honda Mobilio

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรุ่นรถคู่แข่ง

เปรียบเทียบ Honda Mobilio

ข่าวสาร Honda Mobilio

 • ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติของHonda Mobilioมีอะไรบ้าง

  มีระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติและรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Honda Mobilio S2020 1.5 Honda Mobilio V2020 1.5 Honda Mobilio RS
  ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • คิ้วบันไดของHonda Mobilioมีอะไรบ้าง

  มีคิ้วบันไดและรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Honda Mobilio S2020 1.5 Honda Mobilio V2020 1.5 Honda Mobilio RS
  คิ้วบันไดไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • เบาะนั่งปรับระดับได้ของHonda Mobilioมีอะไรบ้าง

  มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Honda Mobilio S2020 1.5 Honda Mobilio V2020 1.5 Honda Mobilio RS
  เบาะนั่งปรับระดับได้ใช่ใช่ใช่
 • ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารของHonda Mobilioมีอะไรบ้าง

  มีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Honda Mobilio S2020 1.5 Honda Mobilio V2020 1.5 Honda Mobilio RS
  ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของHonda Mobilioมีอะไรบ้าง

  มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 1.5 Honda Mobilio S2020 1.5 Honda Mobilio V2020 1.5 Honda Mobilio RS
  ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่