THB 1,276,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2 ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Isuzu

  • รุ่น:

   Isuzu MU-X

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1898

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   150

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2

  • คิดดีมีสูข

   คิดดีมีสูข

   มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
  • มีให้เธอเสมอ

   มีให้เธอเสมอ

   มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
  • คิดดีมีสูข

   คิดดีมีสูข

   Isuzu MU-X มีรุ่ย่อยDiesel ได้แก่ 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x2, 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x2, 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2, 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2, 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x4, 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS