THB 1,421,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Isuzu

  • รุ่น:

   Isuzu MU-X

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2999

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   177

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2 FAQ

 • ล้ออัลลอยของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • Kittisak Srikham

   Kittisak Srikham

   มีล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ล้ออัลลอยใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบเสริมแรงเบรกของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • disornr

   disornr

   มีระบบเสริมแรงเบรกและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ระบบเสริมแรงเบรกใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ความยาวของIsuzu MU-Xมีอะไรบ้าง

  • จิ๊ป คับ

   จิ๊ป คับ

   มีความยาวและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x22020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x22020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x42020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2
   ความยาว4825 mm4825 mm4825 mm4825 mm4825 mm4825 mm

รถยอดนิยม

VS