THB 2,144,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Kia

  • รุ่น:

   Kia Grand Carnival

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2151

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   202

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รูปภาพ 2021 Kia Grand Carnival 2.2 EX

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2021 Kia Grand Carnival 2.2 EX FAQ

 • มาตรวัดความเร็วรอบของKia Grand Carnivalมีอะไรบ้าง

  • Chatchai Srikham

   Chatchai Srikham

   มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Kia Grand Carnival LX 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX
   มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่
 • กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาของKia Grand Carnivalมีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Kia Grand Carnival LX 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX
   กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาไม่มี่ไม่มี่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของKia Grand Carnivalมีอะไรบ้าง

  • bankyproud

   bankyproud

   มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Kia Grand Carnival LX 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX
   ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Kia Grand Carnival 2.2 EX

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS