THB 2,459,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2021 Kia Grand Carnival 2.2 SXL ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Kia

  • รุ่น:

   Kia Grand Carnival

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2151

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   202

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Kia Grand Carnival

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2021 Kia Grand Carnival 2.2 SXL

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Kia Grand Carnival 2.2 SXL

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS