THB 1,991,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Kia

  • รุ่น:

   Kia Grand Carnival

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2199

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   200

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Kia Grand Carnival 2.2 EX

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Kia Grand Carnival 2.2 EX FAQ

 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของKia Grand Carnivalมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Kia Grand Carnival LX 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX
   กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่
 • ระบบขับเคลื่อนของKia Grand Carnivalมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีระบบขับเคลื่อนและรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Kia Grand Carnival LX 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX
   ระบบขับเคลื่อนFWDFWD
 • ลำโพงด้านหลังของKia Grand Carnivalมีอะไรบ้าง

  • Phachara

   Phachara

   มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Kia Grand Carnival LX 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX
   ลำโพงด้านหลังใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Kia Grand Carnival 2.2 EX

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS