THB 3,000,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Land Rover Discovery Sport 2.0 HSE ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Land Rover

  • รุ่น:

   Land Rover Discovery Sport

  • เกรด:

   Compact Executive

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1999

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   180

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

FAQ 2020 Land Rover Discovery Sport 2.0 HSE

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Land Rover Discovery Sport 2.0 HSE

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS