THB 627,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 2 Hatchback

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1299

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   93

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports FAQ

 • รูปแบบเกียร์ของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   รูปแบบเกียร์ATATATATATATAT
 • ฝาครอบล้อของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   ฝาครอบล้อไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • Keawjai Chaihong

   Keawjai Chaihong

   มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติไม่มี่ใช่ใช่ไม่มี่ไม่มี่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS