THB 648,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 2 Hatchback

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1299

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   93

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather FAQ

 • ฟีเจอร์เพิ่มเติมของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีฟีเจอร์เพิ่มเติมและรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   ฟีเจอร์เพิ่มเติมDaytime Running LightsDaytime Running LightsDaytime Running LightsDaytime Running Lights
 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • คิดดีมีสูข

   คิดดีมีสูข

   มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS