THB 782,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 2 Hatchback

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1499

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   105

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports FAQ

 • กระจังหน้าโครเมียมของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • Virat Wongsawai

   Virat Wongsawai

   มีกระจังหน้าโครเมียมและรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   กระจังหน้าโครเมียมไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • สปอยเลอร์หลังของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • Virat Wongsawai

   Virat Wongsawai

   มีสปอยเลอร์หลังและรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   สปอยเลอร์หลังใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • พวงมาลัยปรับระดับได้ของMazda 2 Hatchbackมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีพวงมาลัยปรับระดับได้และรุ่นย่อยของMazda 2 Hatchback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports Leather2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XD Sports2020 1.5 Mazda 2 Hatchback XDL Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 E Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 C Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 SP Sports
   พวงมาลัยปรับระดับได้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS