THB 969,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 3 Fastback

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   163

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports FAQ

 • เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • คน เคียงข้าง

   คน เคียงข้าง

   มีเสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามใช่ใช่ใช่
 • On SaleของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • Phachara

   Phachara

   มีOn Saleและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   On SaleYYY
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • มานพ ดอนบุญไทย

   มานพ ดอนบุญไทย

   มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS