THB 1,069,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 3 Fastback

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   163

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports FAQ

 • ระบบนำทางของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีระบบนำทางและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   ระบบนำทางไม่มี่ไม่มี่ใช่
 • รูปแบบเกียร์ของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • กมล สุพิศ

   กมล สุพิศ

   มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   รูปแบบเกียร์ATATAT
 • ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีระบบปัดน้ำฝนด้านหลังและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS