THB 1,198,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 3

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   163

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS