THB 1,198,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 3 Fastback

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   163

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports FAQ

 • ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้ามของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • disornr

   disornr

   มีระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้ามและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้ามใช่
 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • disornr

   disornr

   มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนใช่ใช่ใช่
 • สปอยเลอร์หลังของMazda 3 Fastbackมีอะไรบ้าง

  • คิดดีมีสูข

   คิดดีมีสูข

   มีสปอยเลอร์หลังและรุ่นย่อยของMazda 3 Fastback ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda 3 Fastback 2.0 C Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 S Sports2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports
   สปอยเลอร์หลังใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mazda 3 Fastback 2.0 SP Sports

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS