THB 1,069,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 3 Sedan

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   163

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda 3 Sedan 2.0 S

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda 3 Sedan 2.0 S FAQ

 • ระบบเสริมแรงเบรกของMazda 3 Sedanมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีระบบเสริมแรงเบรกและรุ่นย่อยของMazda 3 Sedan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 Mazda 3 Sedan SP2020 2.0 Mazda 3 Sedan S2020 2.0 Mazda 3 Sedan C
   ระบบเสริมแรงเบรกใชใชใช
 • เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ของMazda 3 Sedanมีอะไรบ้าง

  • kedkor

   kedkor

   มีเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้และรุ่นย่อยของMazda 3 Sedan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 Mazda 3 Sedan SP2020 2.0 Mazda 3 Sedan S2020 2.0 Mazda 3 Sedan C
   เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ใชใชใช
 • จำนวนที่นั่งของMazda 3 Sedanมีอะไรบ้าง

  • ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   มีจำนวนที่นั่งและรุ่นย่อยของMazda 3 Sedan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 Mazda 3 Sedan SP2020 2.0 Mazda 3 Sedan S2020 2.0 Mazda 3 Sedan C
   จำนวนที่นั่ง555

Up to 20% higher than average trade-in price

2020 Mazda 3 Sedan 2.0 S

Upgrade

Add your car

Service powered by

รถยอดนิยม

VS