THB 562,000

ราคา 2020 Mazda BT-50 Pro Standard Cab STD 2.2 S ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda BT-50

  • เกรด:

   4x4

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2198

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   125

  • จำนวนที่นั่ง:

   3

สเปคอื่น

รถเก่าแลกรถใหม่ ไม่ต้องการความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

2020 Mazda BT-50 Pro Standard Cab STD 2.2 S

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS