THB 848,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Mazda CX-3 2.0 COMFORT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-3

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   156

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Mazda CX-3

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 Mazda CX-3 2.0 COMFORT

  • disornr

   disornr

   ภาพรวม ของ Mazda CX-3 มีดังนี้

   รุ่นย่อย2020 Mazda CX-3 2.0 STYLE2020 Mazda CX-3 2.0 COMFORT2020 Mazda CX-3 2.0 PROACTIVE2020 Mazda CX-3 2.0 Base
   ยี่ห้อMazdaMazdaMazdaMazda
   รูปแบบรถSUVSUVSUVSUV
   เกรดB-SegmentB-SegmentB-SegmentB-Segment
   รุ่นCX-3CX-3CX-3CX-3
   ปีที่เปิดตัว20202020
   ประเทศที่ผลิต
   เครื่องยนต์
   การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง
   On Sale
  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของMazda CX-3 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda CX-3 2.0 STYLE2020 Mazda CX-3 2.0 COMFORT2020 Mazda CX-3 2.0 PROACTIVE2020 Mazda CX-3 2.0 Base
   รูปแบบเกียร์ATATATAT
  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีจำนวนลูกสูบและรุ่นย่อยของMazda CX-3 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda CX-3 2.0 STYLE2020 Mazda CX-3 2.0 COMFORT2020 Mazda CX-3 2.0 PROACTIVE2020 Mazda CX-3 2.0 Base
   จำนวนลูกสูบ4444

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mazda CX-3 2.0 COMFORT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS