THB 1,199,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-30

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   165

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda CX-30 2.0 SP

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda CX-30 2.0 SP FAQ

 • ช่องปรับอากาศตอนหลังของMazda CX-30มีอะไรบ้าง

  • Virat Wongsawai

   Virat Wongsawai

   มีช่องปรับอากาศตอนหลังและรุ่นย่อยของMazda CX-30 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda CX-30 2.0 SP2020 Mazda CX-30 2.0 S2020 Mazda CX-30 2.0 C
   ช่องปรับอากาศตอนหลังใช่ใช่ใช่
 • รุ่นย่อยเบนซินของMazda CX-30มีออะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   Mazda CX-30 มีรุ่ย่อยเบนซิน ได้แก่ 2020 Mazda CX-30 2.0 SP, 2020 Mazda CX-30 2.0 S, 2020 Mazda CX-30 2.0 C
 • กระจกมองหลังแบบตัดแสงของMazda CX-30มีอะไรบ้าง

  • กฤตกร มานะดี

   กฤตกร มานะดี

   มีกระจกมองหลังแบบตัดแสงและรุ่นย่อยของMazda CX-30 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mazda CX-30 2.0 SP2020 Mazda CX-30 2.0 S2020 Mazda CX-30 2.0 C
   กระจกมองหลังแบบตัดแสงใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS