THB 1,400,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-5

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   163

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S FAQ

 • ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีCard ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • เกรดของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • มีให้เธอเสมอ

   มีให้เธอเสมอ

   มีเกรดและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.5 Turbo SP
   เกรดC-SegmentC-SegmentC-SegmentC-SegmentC-SegmentC-Segment

รถยอดนิยม

VS