THB 1,400,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-5

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   163

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S FAQ

 • ระบบกันสะเทือนด้านหน้าของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีระบบกันสะเทือนด้านหน้าและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   ระบบกันสะเทือนด้านหน้าMacPherson StrutMacPherson StrutMacPherson StrutMacPherson StrutMacPherson Strut
 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • คิดดีมีสูข

   คิดดีมีสูข

   มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของMazda CX-5มีอะไรบ้าง

  • จิ๊ป คับ

   จิ๊ป คับ

   มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP
   ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS