THB 1,599,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-8

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2488

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   194

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G S

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G S FAQ

 • ราวหลังคาของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีราวหลังคาและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   ราวหลังคาไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   มีแผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าใช่ใช่ใช่ใช่
 • ราคา SRP(Bangkok)ของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • ปรัช สุวรรณ

   ปรัช สุวรรณ

   มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   ราคา SRP(Bangkok)1699000159900018990002069000

รถยอดนิยม

VS