THB 1,699,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda CX-8

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2488

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   194

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G SP

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G SP FAQ

 • เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • กมล สุพิศ

   กมล สุพิศ

   มีเสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลามใช่ใช่ใช่ใช่
 • จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • Chatchai Srikham

   Chatchai Srikham

   มีจำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ4444
 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของMazda CX-8มีอะไรบ้าง

  • ไทด์ ราชรี

   ไทด์ ราชรี

   มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS