THB 629,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 MG 3 1.5L V ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   MG

  • รุ่น:

   MG 3

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1498

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   112

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา MG 3

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 MG 3 1.5L V

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 MG 3 1.5L V

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS