ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังของMG 3มีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
 • Fifa-girl

  มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลังและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังใช่ใช่ใช่ใช่

 • จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีจำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ4444
 • ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันไม่ใชใชใช
 • กำลังสูงสุด (พีเอส)ของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีกำลังสูงสุด (พีเอส)และรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V2020 MG 3 1.5L X limited edition
  กำลังสูงสุด (พีเอส)112112112112112
 • ถุงลมฝั่งคนนั่งของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีถุงลมฝั่งคนนั่งและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ถุงลมฝั่งคนนั่งใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบกระจายแรงเบรกของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบกระจายแรงเบรกและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบกระจายแรงเบรกใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อมของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อมและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อมไม่ไม่ไม่ไม่
 • เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีเสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ใช่ใช่ใช่
 • ประเภทไฟหน้าของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีประเภทไฟหน้าและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ประเภทไฟหน้าProjectorProjectorProjectorProjector
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่
 • รูปแบบการปรับพวงมาลัยของMG 3มีอะไรบ้าง

  มีรูปแบบการปรับพวงมาลัยและรุ่นย่อยของMG 3 ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG 3 1.5L C2020 MG 3 1.5L D2020 MG 3 1.5L X2020 MG 3 1.5L V
  รูปแบบการปรับพวงมาลัยTiltTiltTiltTilt

MG 3 รูปภาพ