THB 659,000

ราคา 2021 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   MG

  • รุ่น:

   MG Extender

  • เกรด:

   4x4

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1995

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   161

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น
 • ที่พักแขนคอนโซลกลางของMG Extenderมีอะไรบ้าง

  มีที่พักแขนคอนโซลกลางและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT
  ที่พักแขนคอนโซลกลางใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางของMG Extenderมีอะไรบ้าง

  มีระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT
  ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางไม่ไม่ไม่ใช
 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของMG Extenderมีอะไรบ้าง

  มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT
  ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

ซื้อรถถูกกว่า ขายรถเร็วขึ้น

2021 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS