THB 689,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   MG

  • รุ่น:

   MG ZS

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1498

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   114

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 MG ZS 1.5L C Plus

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 MG ZS 1.5L C Plus FAQ

 • รูปแบบการปรับพวงมาลัยของMG ZSมีอะไรบ้าง

  • disornr

   disornr

   มีรูปแบบการปรับพวงมาลัยและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
   รูปแบบการปรับพวงมาลัยAdjustableAdjustableAdjustable
 • รูปแบบรถของMG ZSมีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
   รูปแบบรถSUVSUVSUV
 • ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ของMG ZSมีอะไรบ้าง

  • Tagg Kittisak

   Tagg Kittisak

   มีไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
   ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS