ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าของMG ZSมีอะไรบ้าง

1 คำตอบ :
 • Pongpanot Changsan

  มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า1526 mm1526 mm1526 mm

 • กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวใช่ใช่ใช่
 • รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)ของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีรัศมีวงเลี้ยว (เมตร)และรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)5.6 m5.6 m5.6 m
 • ขนาดล้อของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีขนาดล้อและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  ขนาดล้อR16R16R17
 • ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารใช่ใช่ใช่
 • มาตรวัดความเร็วรอบของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่ใช่
 • เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้และรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ใช่ใช่ใช่
 • ที่วางขวดน้ำของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  ที่วางขวดน้ำใช่ใช่ใช่
 • ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางไม่มี่ไม่มี่ใช่
 • กระจกมองข้างพับไฟฟ้าของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีกระจกมองข้างพับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  กระจกมองข้างพับไฟฟ้าใช่ใช่ใช่
 • เครื่องยนต์ของMG ZSมีอะไรบ้าง

  มีเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 MG ZS 1.5L C Plus2020 MG ZS 1.5L D Plus2020 MG ZS 1.5L X Plus
  เครื่องยนต์1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC

MG ZS รูปภาพ