THB 529,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Attrage

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT FAQ

 • ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายของMitsubishi Attrageมีอะไรบ้าง

  • คน เคียงข้าง

   คน เคียงข้าง

   มีไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT
   ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้ายใช่ใช่ใช่
 • ลำโพงด้านหลังของMitsubishi Attrageมีอะไรบ้าง

  • ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   ซุ้ม ส. เมธาสิทธิ์

   มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT
   ลำโพงด้านหลังใช่ใช่ใช่
 • ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะของMitsubishi Attrageมีอะไรบ้าง

  • ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   ชีวิตยังไม่สิ้นลมหายใจ

   มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะไม่มี่ไม่มี่ใช่

รถยอดนิยม

VS