THB 494,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Attrage

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT FAQ

 • ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXของMitsubishi Attrageมีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT
   ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXใช่ใช่ใช่
 • รุ่นย่อยเบนซินของMitsubishi Attrageมีออะไรบ้าง

  • ณาตาชา อิอิ

   ณาตาชา อิอิ

   Mitsubishi Attrage มีรุ่ย่อยเบนซิน ได้แก่ 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT, 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT, 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT, 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS CVT
 • ปริมาตรกระบอกสูบของMitsubishi Attrageมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีปริมาตรกระบอกสูบและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS CVT
   ปริมาตรกระบอกสูบ1193119311931193

รถยอดนิยม

VS