THB 574,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Mirage

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Mirage 1.2 GLS CVT FAQ

 • ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • kedkor

   kedkor

   มีระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันใชใชใชใช
 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • ปรัช สุวรรณ

   ปรัช สุวรรณ

   มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนใช่ใช่ใช่ใช่
 • ความกว้างของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีความกว้างและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ความกว้าง1665 mm1665 mm1665 mm1665 mm

รถยอดนิยม

VS