THB 574,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Mirage

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mitsubishi Mirage 1.2 GLS CVT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Mirage 1.2 GLS CVT FAQ

 • กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • Fifa-girl

   Fifa-girl

   มีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ใช่
 • กระจกมองหลังแบบตัดแสงของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีกระจกมองหลังแบบตัดแสงและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   กระจกมองหลังแบบตัดแสงไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่
 • ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

   ณัฐกล มุสิกวรรณวัฒน์

   มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mitsubishi Mirage 1.2 GLS CVT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS