THB 474,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Mirage

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1193

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   78

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT FAQ

 • ช่องจ่ายไฟสำรองของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • Kaewhom

   Kaewhom

   มีช่องจ่ายไฟสำรองและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   ช่องจ่ายไฟสำรองใช่ใช่ใช่ใช่
 • Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • จิ๊ป คับ

   จิ๊ป คับ

   มีCard ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของMitsubishi Mirageมีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT
   กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS