THB 1,749,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2021 Mitsubishi Outlander PHEV GT-Premium ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Outlander

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2360

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   305

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Mitsubishi Outlander

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Mitsubishi Outlander PHEV GT-Premium

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS