Mitsubishi Outlander

THB 1,749,000

ราคา 2021 Mitsubishi Outlander PHEV GT-Premium ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Outlander

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   PHEV

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2360

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   305

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รถเก่าแลกรถใหม่ ไม่ต้องการความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

2021 Mitsubishi Outlander PHEV GT-Premium

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS