THB 1,349,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Pajero Sport

  • เกรด:

   D-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2442

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   181

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2WD GT Plus

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2WD GT Plus FAQ

 • เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
   เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนใช่ใช่ใช่
 • รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)ของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีรัศมีวงเลี้ยว (เมตร)และรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
   รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)5.6 m5.6 m5.6 m
 • มาตรวัดความเร็วรอบของMitsubishi Pajero Sportมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD
   มาตรวัดความเร็วรอบใช่ใช่ใช่

รถยอดนิยม

VS